Els programaris disponibles des de les aules d'informàtica són de lliure accés per estudiants, PDI i PAS i es poden fer servir sense cap limitació.

Si ets PDI pots demanar d'instal·lar el programari al teu ordinador del despatx o al portàtil de la Universitat.

Els programaris multimèdia - imatge actualment disponibles són:

Programari Disponible a les Aules Tipus de llicència per PDI
Adobe Photoshop Campus Poblenou Llicència Campus UPF
Adobe Illustrator Campus Poblenou Llicència Campus UPF
Adobe Indesign Campus Poblenou Llicència Campus UPF
Autodesk 3ds Max Campus Poblenou Llicència de pagament
Format Factory Campus Poblenou Programari lliure
Image Magick Campus Mar Programari lliure