Els programaris disponibles des de les aules d'informàtica són de lliure accés per estudiants, PDI i PAS i es poden fer servir sense cap limitació.

Si ets PDI pots demanar d'instal·lar el programari al teu ordinador del despatx o al portàtil de la Universitat.

Els programaris de desenvolupament actualment disponibles són:

Descàrrega Disponible a les Aules Tipus de llicència per PDI
Android Studio Campus Poblenou Descàrrega lliure
Apache Campus Poblenou Descàrrega lliure
Arduino Campus Poblenou Descàrrega lliure
Cmake Campus Poblenou Descàrrega lliure
Cygwin

Campus Poblenou

Campus Mar

Descàrrega lliure
DreamWeaver Campus Poblenou Llicència Campus UPF
Eclipse Campus Poblenou Descàrrega lliure
Gate Campus Poblenou Descàrrega lliure
Git Campus Poblenou Descàrrega lliure
Java SDK Campus Poblenou Descàrrega lliure
JustMind Campus Poblenou Descàrrega lliure
Kinet Campus Poblenou Descàrrega lliure
Logicworks Campus Poblenou Descàrrega lliure
LTSpice Campus Poblenou Descàrrega lliure
MIT AppInventor Tools Campus Poblenou Descàrrega lliure
MySQL Campus Poblenou Descàrrega lliure
Netbeans Campus Poblenou Descàrrega lliure
Numpy Campus Poblenou Descàrrega lliure
Matploblib Campus Poblenou Descàrrega lliure
Perl

Campus Poblenou

Campus Mar

Descàrrega lliure
Processing Campus Poblenou Descàrrega lliure
PureData extended Campus Poblenou Descàrrega lliure
Python

Campus Poblenou

Campus Mar

Descàrrega lliure
Second Life Campus Poblenou Descàrrega lliure
SWI-prolog Campus Poblenou Descàrrega lliure
Unity Campus Poblenou Descàrrega lliure
Vagrant

Campus Poblenou

Campus Mar

Descàrrega lliure
VisualStudio Campus Poblenou Llicència Campus UPF
WEKA

Campus Ciutadella

Campus Poblenou

Descàrrega lliure
X CTU digi Campus Poblenou Descàrrega lliure
Zotero Campus Mar Descàrrega lliure