Equipament informàtic

Tens a la teva disposició un equipament informàtic que serà revisat periòdicament per tal que tingui un funcionament òptim i actualitzat.

 

Per tal de garantir la seguretat dels ordinadors, a l’hora d’instal·lar-los s'inclouen les accions següents:

  • Connexió a la xarxa de la Universitat
  • Incorporació de l'ordinador a la xarxa corporativa (Active Directory)
  • Instal·lació de programari antivirus (configurat per rebre actualitzacions periòdiques)
  • Sistema d'impressió amb retenció de treballs

 

Si ets PDI i vols un equipament nou, t’has de dirigir al teu responsable de suport administratiu per demanar-li un pressupost.

Si ets PAS, t’has de posar en contacte amb el teu responsable de secció o d’unitat.