El PUC és un servei gratuït que permet als usuaris de les biblioteques de les institucions membres del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) sol·licitar i tenir en préstec documents d'una altra biblioteca del CSUC.

Horari
24 x 7

Adreçat a
Estudiants
PDI
PAS

Responsable
Biblioteca

Si tens algun dubte o incidència