Vés enrere

Resolució definitiva de la convocatòria de préstec de portàtils procedents del programa "Fondo Supera covid-19" de la CRUE-Santander per al curs 2020-2021

Resolució definitiva de la convocatòria de préstec de portàtils procedents del programa "Fondo Supera covid-19" de la CRUE-Santander per al curs 2020-2021

02.03.2021

Imatge inicial

La UPF posa a disposició dels estudiants de grau 55 ordinadors portàtils procedents del programa "Fondo Supera covid-19" de la CRUE-Santander. Aquests ordinadors són de préstec fins al 29 de juliol del 2021, data límit en la qual s'hauran d'haver retornat a la universitat.

Poden concórrer a aquesta convocatòria tots aquells estudiants de grau que gaudeixin de la beca general 2019-2020 o de la beca equitat 2020-2021.

Criteris per concedir el préstec

  • Amb els estudiants que compleixen amb el requisit d’haver estat beneficiari d’una beca general (curs 2019-2020) o una beca equitat (2020-2021) s’elaborarà una llista prioritzada, l’ordre de prelació de la qual serà la nota mitjana de l’expedient acadèmic de grau.
  • Els ordinadors en préstec s’atorgaran als millors 55 expedients acadèmics.
  • En el cas que hi hagi un empat en la mitjana d’aquests expedients, s’atorgarà a l’estudiant, la unitat familiar del qual tingui menys ingressos econòmics (segons les dades que consten a la seva beca general o d'equitat) i l’altre estudiant ocuparà la posició següent en l’ordre de prelació. Aquesta acció es repetirà fins a arribar a la posició número 55 de la llista prioritzada.

Calendari de la convocatòria

  • 17.02.2021 a les 18 h: termini de lliurament de les sol·licituds.
  • 19.02.2021: publicació provisional de la proposta d'adjudicacions. Contra aquesta proposta provisional, els estudiants podran presentar la seva al·legació al Vicerectorat per a projectes per a la comunitat universitària mitjançant correu electrònic a l'adreça [email protected].
  • 28.02.2021: termini de presentació d'al·legacions.
  • 02.03.2021: publicació definitiva d'adjudicacions.

Sol·licitud

Per accedir a la convocatòria s'ha d'omplir la sol·licitud Convocatòria de préstec de portàtils pel curs 2020-2021.

Publicació provisional de la llista de persones admeses i excloses

Publicació definitiva de la llista de persones admeses i excloses

Les persones a la llista definitiva seran contactades pel Servei d'Informàtica al llarg dels propers dies a la seva adreça de correu electrònic de la Universitat per concretar els detalls de l'entrega.

Contacte

Per qualsevol dubte relacionat amb la convocatòria, podeu contactar mitjançant el correu electrònic [email protected]

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories: