El repositori d’avaluacions és un projecte conjunt de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) que té l’objectiu de contribuir a l’impuls de la cultura de l’avaluació, tot difonent el coneixement generat a través de les avaluacions de polítiques públiques.

Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques
Universitat Pompeu Fabla

 

El repositori recull de forma sistemàtica avaluacions de polítiques públiques dutes a terme a Catalunya, ja sigui per part de les administracions públiques o per part del tercer sector social, i ofereix un resum de les principals característiques i resultats de cada avaluació, així com de les conclusions i recomanacions formulades pels seus autors.

 

Consulta el repositori