Manuals Manuals

Manuals d'ús de l'aplicatiu
Centre propi Centre adscrit
Accés Accés

Administrador d'àmbit (02/06/2017)

Administrador d'àmbit  (02/06/2017)

Editor (català)  / Editor (castellà) (10/07/2017) Editor (català)  / Editor (castellà) (10/07/2017)
Visualitzador Visualitzador
Servei Central UPF(24/08/2017)
Gestió del Pla de millora (03/10/2019) (NOU)

               

Guies d'AQU

Graus i Màsters Doctorat
Acreditació Acreditació
Seguiment Seguiment
Dimensions addicionals  
Certificació del SGIQ del Centre