Ell repertori és la llista del conjunt dels expedients i dels documents administratius creats o rebuts per la Universitat i conservats com a testimoni de les seves actuacions. El repertori sectorial és la llista dels expedients i dels documents administratius conservats per a cada unitat administrativa,El repertori consta dels elements descriptius següents:

  • Número de registre
  • Codi del quadre de classificació
  • Subdivisió 1, si és necessari
  • Subdivisió 2, si és necessari
  • Títol de classificació i, si és necessari, el títol propi
  • Anys d'obertura i de tancament
  • Número de volum
  • Codi d'arxiu de gestió
  • Suport documental (paper, disquet, etc.)
  • Seqüència, és a dir, número d'expedient