Els expedients dipositats a l’Arxiu són expedients tancats. En el cas que es reiniciï algun tràmit en un expedient ja finalitzat i aquest expedient ja s’hagi transferit a l’Arxiu, s’haurà de reobrir d’aquest expedient. Això pot passar per exemple, en cas que un estudiant vulgui reprendre els estudis o hi hagi un procediment de revisió administrativa i/o judicial.

Aquesta funció es gestionarà per l’Arxiu a través del gestor documental. El procediment s’inicia amb la petició de l’oficina que demana la reobertura de l’expedient. La petició s’ha de fer per escrit, mitjançant un CAU, indicant el número d’expedient i el motiu de la reobertura.

L’Arxiu farà les modificacions necessàries perquè aquest expedient torni a estar en tramitació i el retornarà per correu intern a la persona que l’ha sol·licitat.