Peláez, Núria

Projecte: Neulumbo
Il·lustradora i concept artist

Il·lustradora i concept artist. Ha estudiat a Escola Joso un curs de Concept art i a l'EASD Serra i Abella un cicle superior d'animació audiovisual. Està molt interessada en l'àmbit de creació de personatges i el món dels videojocs. Domina Photoshop, Ilustrator, After Effects, Premiere, Zbrush, i té nocions de Blender i Unity.