Grèbol Jiménez, Ricard

Projecte: Economèdia

Actualment treballa com a tècnic economista a la Universidad Carlos III (UC3M). Interessat en l'economia laboral i urbana i la divulgació. Va cursar un màster d'Economia a la UB i prèviament el doble grau de Física i Química a la UAB.

Projecte: Economèdia