La nova Àrea Tallers neix per donar resposta a les noves necessitats que planteja el projecte EDvolució per fer front als nous reptes del coneixement i l’aprenentatge. La Universitat Pompeu Fabra treballa en la definició d’un model educatiu propi, que expressi la singularitat de la seva naturalesa com a institució d’ensenyament i s’adeqüi a les necessitats dels professionals, les empreses i els agents socials del futur.

EDvolució és un model pensat des de la flexibilitat i la versatilitat de l’estudiant; des de la transdisciplinarietat de l’aprenentatge; des de la integració del treball col·laboratiu entre societat, empresa i universitat; des de la generació del coneixement; des de la generació de la docència i la recerca.

Un dels àmbits principals d’actuació és el d’espais i recursos. Tenint en compte els espais actuals de la Universitat, el nou model proposa una sèrie de canvis amb l’objectiu d’estimular la imaginació i la creativitat dels estudiants, de forma que es dissenyin entorns d’aprenentatge flexibles i que s’incorporin espais que configurin i que potenciïn el nou model educatiu de la UPF.

La transformació de l’Àrea Tallers del campus del Poblenou és una de les primeres accions que van en aquesta direcció: un espai d’espais, de gestió de l’aprenentatge i la producción cultural, on se citen zones compartides, abocades al treball col·laboratiu i interseccional entre la docència, la recerca i la transferència del coneixement, i on tenen lloc dinàmiques educatives que van més enllà de la formació reglada, amb l’objectiu de ser un punt de trobada obert al campus i al barri.

La nova Àrea Tallers incorpora dinàmiques que configuren i potencien el projecte UPF EDvolució.