2023-2024

 

 

Resolució de la convocatòria 2023-2024

Acta de la comissió de selecció del projecte "En residència a l'àrea Tallers

Convocatòria 2023-2024

Convocatòria rectora

 

2020-2021

La Comissió de Selecció del Projecte “En Residència a l’Àrea Tallers”, reunida en sessió de 16 de juliol del 2020, va acordar prorrogar fins al juliol del 2021, l’estada dels projectes seleccionats a la convocatòria del passat 8 de novembre del 2019 (excepte un dels projectes que per voluntat pròpia va renunciar a la seva continuïtat).

Aquesta pròrroga incloïa els quatre mesos de suspensió de l’activitat acadèmica decretada per l’estat d’alarma derivada del COVID-19.