Informació general

Sóc professora Titular d'Universitat del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge.

3 sexennis de recerca reconeguts, l'últim per al període 2012-2018.

Sóc professora al grau en Traducció i Interpretació on imparteixo assignatures de traducció general anglès-català.

També participo en el Màster en Estudis de Traducció, on imparteixo l'assignatura Traducció i Llengua, i al programa de doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge.

Sóc membre del GEDIT (Grup d'Estudis del Discurs i de la Traducció)

Des del 4 de juny de 2018 sóc la directora del departament.

 

Interessos de recerca/ Intereses de investigación/ Research interests

1) La lingüística aplicada a la traducció: la influència de factors cognitius en el procés traductor i l'anàlisi lingüisticoestilística de textos

La lingüística aplicada a la traducción: la influencia de factores cognitivos en el proceso traductor i el análisis lingüístico-estilístico de los textos

Linguistic approaches to translation studies: the influence of cognitive factors in the translation process and the use of linguistic methodologies to analyse texts

 

2) Els estudis descriptius de traducció, en especial dedicats a les normes de la traducció editorial entre anglès-català i anglès-castellà

Los estudios descriptivos de traducción, en especial dedicados a las normas de la traducción editorial entre inglés y catalán y inglés y español

Descriptive translation studies, particularly the norms that operate in the book publishing industry from English into Catalan and English into Spanish

 

3) La descripció i comparació de llengües (anglès, català, espanyol)

La descripción y comparación de lenguas (inglés, catalán, español)

Language description and comparison (English, Catalan, Spanish)

 

Didàctica de la traducció/ Didáctica de la traducción/ Translator training

M’interessa la creació de recursos per a l'aprenentatge de la traducció angles-català. Sóc coautora del Manual de Traducció angles-català (Vic: Eumo, 2003), co-responsable de la plataforma d’autoaprenentatge anglès-català i responsable d’un corpus digitalitzat i etiquetat de traduccions d’estudiants. 

La didáctica de la traducción y la creación de recursos aplicables al aprendizaje de la traducción

Translation pedagogy and the creation of resources for translator training

Contacte Contacte