• Traducció general
  • Traducció i mitjans de comunicació
  • Traducció audiovisual