Mädebach, Andreas

Post-doctoral researcher
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Computational Linguistics and Linguistic Theory (COLT)

+34 93 542 2255
Roc Boronat, 138 08018 BarcelonaPrincipal Investigator Principal Investigator

Senior researcher Senior researcher

Post-docs Post-docs

PhD students PhD students

Past members Past members

ddmTemplate_0d5d3b4f-c783-df9d-9312-22491f120375 is not a display type. ddmTemplate_0d5d3b4f-c783-df9d-9312-22491f120375 is not a display type.