Línies de recerca

Lingüística aplicada
Terminologia
Lèxic 
Neologia
Normalització terminològica
Implantació terminològica
Variació denominativa

Activitats científiques i professionals

Situació professional actual

Professora associada (gener 2018 - )
Facultat d’Educació, Universitat de Barcelona

Professora associada (setembre 2017 - )
Grau en Humanitats, Grau en Traducció i Interpretació, Grau en Llengües Aplicades; Universitat Pompeu Fabra

Col·laboradora docent (febrer 2017 - )

Grau de Llengua i Literatura Catalanes, Estudis d'Arts i Humanitats, Grau de Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades; Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Professora del Máster en Terminología. Modalidad online (setembre 2009 - )
Institut d’Educació Contínua (idEC), Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA)

Professora de l’Online Master in Terminology (setembre 2012 - )
Institut d’Educació Contínua (idEC), Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA)

Grups

Membre del grup de recerca consolidat IULATERM - Lèxic, terminologia, discurs especialitzat i enginyeria lingüística (2100SGR 00273 del III Pla de Recerca de Catalunya)
Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA), Universitat Pompeu Fabra (des d'octubre de 2004)

Membre de l'Observatori de Neologia, grup de treball del grup de recerca consolidat IULATERM, dirigit per M. T. Cabré
Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA), Universitat Pompeu Fabra (des de febrer de 2003; coordinadora de la secció de premsa, des de desembre de 2006; coordinadora de la secció de revistes, des de març de 2012)

Projectes de recerca

Ús de la terminologia catalana a Andorra: caracterització i anàlisi en l'àmbit dels esports d'hivern
Ajuts per a projectes de recerca de temàtica andorrana, modalitat Lídia Armengol Vila
Govern d’Andorra
Investigadora principal: M. Amor Montané
2016 – 2017

ArText: Un sistema automático de ayuda a la redacción de textos especializados (UNED 2015I/POOP/004)
Ayudas Fundación BBVA a Investigadores y Creadores Culturales (edición de 2015)
Investigadora principal: Iria da Cunha (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
Novembre 2015 – octubre 2016

JUNTS: superar barreres socioeducatives i afavorir l'alfabetització sobre les interferències i dificultats de comprensió de la informació i documentació dirigida a famílies d'infants afectats per malalties (2015ACUP 00187)
RecerCaixa 2015
Investigadors principals: Rosa Estopà (Universitat Pompeu Fabra) i Manuel Armayones (Universitat Oberta de Catalunya)
Febrer 2016 – gener 2018

Neologismes per a l'actualització del diccionari normatiu (PR2015-S04-FREIXA)
Institut d'Estudis Catalans
Investigadora principal: Judit Freixa Aymerich
2015-2017

Neologismos generales y neologismos especializados: análisis y contraste desde su producción, recepción y circulación social (FFI2012-37260)
Ministerio de Economía y Competitividad 
Investigadora principal: M. Teresa Cabré Castellví 
2013-2016

APLE. Processos d'actualització del lèxic espanyol a partir de la premsa editada a Catalunya. FFI2009-12188-C05-01 (subprograma FILO) 
Ministerio de Ciencia e innovación. Dirección General de Investigación y Gestión de Plan Nacional de I + D + i (2010-2012) 
Investigadora principal: M. Teresa Cabré Castellví 
2010-2012

TEXTERM 3. Fundamentos, estrategias y herramientas para el procesamiento, extracción y representación de información especializada. HUM2006-09458 
Ministerio de Educación y Ciencia. Plan Nacional de I + D + I (2004-2007)
Investigadora principal: M. Teresa Cabré Castellví
2006-2009

NEOXOC, desenvolupament d'una xarxa d'observatoris de neologia de les varietats geolectals del català 
Institut d'Estudis Catalans, programa de recerca 2005-2007 
Investigadora principal: M. Teresa Cabré Castellví 
2008-2010 (trianual)

Cooperació en neologia catalana i desenvolupament d'una plataforma de treball via internet 
Institut d'Estudis Catalans, programa de recerca 2005-2007 
Investigadora principal: M. Teresa Cabré Castellví 
2005-2007 (trianual)

Plataforma de treball en xarxa via internet en neologia catalana 
Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya
Investigadora principal: M. Teresa Cabré Castellví 
2006

TEXTERM2. Fonaments, estratègies i eines per al processament i extracció automàtics d'informació especialitzada. BFF2003-02111
Ministerio de Ciencia y Tecnología (Programa Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones)
Investigadora principal: M. Teresa Cabré Castellví
2003-2005

Període de pràctiques
Centre de Terminologia TERMCAT, Barcelona
Abril - juny 2004 (120 hores)

Col·laboració en la compleció de la base de dades terminològiques i lingüístiques del Govern Federal del Canadà TERMIUM
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
Obtenció d'una menció de qualitat, atorgada pel Bureau de la Traduction del Govern Federal del Canadà
Gener - juny 2004

Col·laboració en les tasques del banc de dades terminològiques UPF_TERM
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
Gener - juny 2004

Projectes d'innovació docent

Coavaluació i autoavaluació a través del sistema Moodle integrat a l'Aula Global (62 PlaQUID 2013-2014)
PlaQUID 2013-2014 (Universitat Pompeu Fabra) 
Responsable: Lluís de Yzaguirre 
Setembre 2013-juny 2014

Eina de seguiment de les unitats lèxiques (ESUL). Un nou aplicatiu per a la formació superior en lèxic i terminologia en l'EEES (73 PlaCQUID 2009-2010 1) 
PlaQUID 2009-2010 (Universitat Pompeu Fabra) 
Responsable: M. Teresa Cabré 
Setembre 2009-juny 2010

Projecte d'innovació docent de les assignatures: Terminologia I (12812), Terminologia II (12813), Terminologia multilingüe i aplicacions (30415) (5 PMSIQD 2008-2009 1) 
PlaQUID de Suport a la Innovació i a la Qualitat Docent (Universitat Pompeu Fabra)
Responsable: M. Teresa Cabré 
Setembre 2008-juny 2009

Beques rebudes

Maig 2005 - setembre 2008
Beca de postgrau del Programa Nacional de Formación de Profesorado Universitario concedida pel Ministerio de Educación y Ciencia
Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra

Agost - setembre 2006
Beca MAE-AECI concedida pel Ministerio de Asuntos Exteriores. Curs intensiu de llengua alemanya
Universitat de Passau (Alemanya)

Octubre 2004 - abril 2005
Beca de tercer cicle concedida per la Universitat Pompeu Fabra. Compleció i millora del Corpus Tècnic de l'IULA
Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra

Gener - juny 2004
Beca de col·laboració concedida pel Ministerio de Educación y Ciencia. Compleció del banc de dades terminològiques UPF_TERM
Facultat de Traducció i Interpretació, Universitat Pompeu Fabra

Octubre - desembre 2003
Beca de col·laboració concedida pel Pla d'Innovació Docent de la Universitat Pompeu Fabra. Compleció del banc de dades terminològiques UPF_TERM 
Facultat de Traducció i Interpretació, Universitat Pompeu Fabra

Estades a l'estranger

Grup de Recerca en Llengües (GREL); Universitat d’Andorra (Sant Julià de Lòria, Andorra) (abril – juliol 2015)

ILIESI (Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee); Consiglio Nazionale delle Ricerche (Roma, Itàlia) (15-26 setembre 2014)

Cognition Langues Langage Ergonomie, Équipe de Recherche en Syntaxe et Sémantique (CLLE-ERSS); Universitat de Toulouse II-Le Mirail (Toulouse, França) (octubre – desembre 2008)

Universitat de Passau (Alemanya) (agost - setembre 2006)

Universitat de Weimar (Alemanya) (agost 2004)

Universitat de Durham (Regne Unit) (abril - juny 2002)

Altres mèrits

Obtenció del Premi Extraordinari de Fi d'Estudis 2004 de la Facultat de Traducció i Interpretació, atorgat per la Universitat Pompeu Fabra

Obtenció d'una menció de qualitat, atorgada pel Bureau de la Traduction del Govern Federal del Canadà, per les tasques realitzades sobre el banc de dades terminològiques TERMIUM

Coneixements informàtics

Tractament de textos; fulls de càlcul; gestors de bases de dades (Access); gestors de bases de dades terminològiques (Multiterm, Termstar XV); programes de concordances (SCP); accés a corpus; eines d'Internet; Photoshop.