Dades acadèmiques principals

Doctorat en Ciències del Llenguatge i Lingüística Aplicada
Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra, desembre 2012
Menció cum laude 
Menció de Doctor Europeu

Diploma d'Estudis Avançats (Suficiència investigadora), en el marc del doctorat en Ciències del Llenguatge i Lingüística Aplicada
Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra, maig de 2007

Màster en Ciències del Llenguatge i Lingüística Aplicada
Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra, setembre de 2006

Llicenciatura en Traducció i Interpretació. Secció: anglès i francès
Universitat Pompeu Fabra, juliol de 2004

Altres dades acadèmiques

Tesi doctoral. Terminologia i implantació: anàlisi d'alguns factors que influencien l'ús dels termes normalitzats de la informàtica i les TIC en llengua catalana (Menció cum laude). Universitat Pompeu Fabra, Institut Universitari de Lingüística Aplicada; directora: Dra. M. Teresa Cabré Castellví (2012).

Projecte de tesi (9 crèdits). "La implantació de la terminologia normalitzada en llengua catalana. Primera aproximació" (qualificació: Matrícula d'Honor). Universitat Pompeu Fabra, Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Doctorat en Ciències del Llenguatge i Lingüística Aplicada (2004-2006); directora: Dra. M. Teresa Cabré Castellví (2007).

Treball de línia (3 crèdits). "Estudi preliminar de la implantació de la terminologia normalitzada en llengua catalana. Panorama general en l'àmbit de la informàtica i les tecnologies de la informació i la comunicació" (qualificació: Matrícula d'Honor). Universitat Pompeu Fabra, Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Doctorat en Ciències del Llenguatge i Lingüística Aplicada (2004-2006); directora: Dra. M. Teresa Cabré Castellví (2006).

Tallers d'estadística. "Introducció a l'estadística per als àmbits de la comunicació i de les humanitats" (20 hores) i "Anàlisi multivariant i la seva aplicació als àmbits de la comunicació i de les humanitats" (10 hores), a càrrec de Jaume Llopis. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra, 2009.

Certificat de llengua alemanya Zertifikat Deutsch als Fremdsprache.
Goethe-Institut, 2006

Títol oficial de traductora jurada (anglès - català)
Generalitat de Catalunya, 2005

Títol oficial d'intèrpret jurada (anglès - català)
Generalitat de Catalunya, 2005

Certificat de nivell superior de català (D)
Junta Permanent de Català, 2004Grup IULATERM

Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA)
Universitat Pompeu Fabra

Edifici Roc Boronat (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

 0034 93 542 11 87
 0034 93 542 23 21

[email protected]