Residents Tallers

Fes realitat el teu projecte de creació o de recerca aplicada.

#EnResidènciaTallers t'oferim la possibilitat de tirant endavant el teu projecte, en col·laboració amb la comunitat universitària, durant nou mesos, prorrogables.

Qui pot participar-hi
La participació està oberta a totes les persones que tenen o han tingut un vincle amb la UPF: estudiants, alumni de grau, postgrau, màster, doctorat o d'altres.

Com són els residents
Són agents creadors, emprenedors o investigadors amb projectes d’aplicació pràctica i de caràcter marcadament innovador.

 

Com són les i els residents
Les candidatures poden presentar-se individualment o col·lectivament. En aquest últim cas, s’ha de designar una persona com responsable del projecte. No és necessari que totes les persones que l'integren tinguin vinculació amb la Universitat Pompeu Fabra.

 

 

Data límit per presentar-hi candidatures

Convocatòria tancada

Resolució de projectes residents

15 de novembre del 2019

Ocupació dels espais

Novembre del 2019 - Juliol del 2020 (prorrogables)

 

Contagia't de l'esperit "Tallers": què t'oferim

Les residències alumni t'ofereixen molt més que un espai. Hi trobaràs altres persones i projectes amb qui generar sinergies i continuaràs en contacte amb docents i estudiants.

Tallers 1

Un espai de treball 
adequat i singularitzat, en contacte amb altres projectes participants.

Tallers 2

Instal·lacions UPF
Accés a les instal·lacions i als nous espais tècnics del campus del Poblenou.

 

Tallers 3

Préstec de material
Ús de material audiovisual en préstec (càmeres, micros, chroma, etc.).

 

Tallers 4

Assessorament
social, cultural i industrial per projectar, comunicar i impulsar el projecte.

 

Els espais de l'àrea Tallers

Més informació

Comissió i criteris per a la selecció

Què es valorarà en la candidatura

 • La qualitat del projecte, el seu caràcter innovador i la seva viabilitat i coherència (de 0 a 5 punts).
 • La transversalitat i la interdisciplinarietat de la proposta (de 0 a 5 punts).
 • El compromís d’interactuar amb altres iniciatives, sigui amb altres projectes residents, sigui amb altres agents i propostes estratègiques de la UPF (de 0 a 5 punts).
 • La voluntat d’impulsar el projecte a partir de la creació de sinergies transcendint el mateix espai universitari (de 0 a 5 punts).
 • La viabilitat del projecte, d’acord amb les prestacions que oferim (de 0 a 5 punts).

Comissió per a la selecció de projectes

L’òrgan competent per seleccionar els projectes residents està format per cinc persones:

 • Director o directora del campus del Poblenou
 • Coordinador o coordinadora del projecte per fomentar la innovació en nous formats audiovisuals a les indústries creatives i culturals.
 • Responsable del Programa Alumni UPF
 • Dinamitzador o dinamitzadora de l’àrea Tallers
 • Director o directora del CLIK (Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement)

Documentació per a la candidatura

Documentació que s'ha de presentar

 • Títol del projecte
 • Descripció detallada del projecte de creació, de recerca aplicada o d’emprenedoria (màx. 4.000 caràcters, espais inclosos).
 • Justificació de la rellevància del projecte en relació amb l’entorn de creació i de recerca de l’àrea Tallers (màx. 2.000 caràcters, espais inclosos).
 • Pla de treball i calendari (màx. 2.000 caràcters, espais inclosos).
 • Currículum o portafoli individual o col·lectiu dels sol·licitants (màx. 1.500 caràcters, espais inclosos).
 • DNI o passaport del sol·licitant o sol·licitants.
 • Nom i cognom/s, telèfon i adreça electrònica de la persona responsable del projecte (en cas de candidatures col·lectives).

Ja tenim els projectes seleccionats per ser resident tallers. Consulta la resolució.