Coneix tota la informació sobre les orles de la teva promoció

Històricament, els i les estudiants de la Universitat Pompeu Fabra s’han fet l’orla d’estudis amb el suport comunicatiu i logístic de la Universitat, amb un disseny corporatiu unificat. Així i tot, l’elaboració de les orles és una acció voluntària dels estudiants i no suposen cap benefici econòmic per a la UPF.

En la seva elaboració participen:

 • La Universitat Pompeu Fabra (Alumni UPF).
 • L’empresa proveïdora.
 • Els delegats i delegades.
 • Els i les estudiants.
 • El professorat.

Com es fan les orles, procés de 6 a 7 mesos:

 • Licitació del “paquet orles”.
 • Comunicació als interessats.
 • Celebració sessions fotogràfiques estudiants.
 • Llistat professorat (escollits pels estudiants).
 • Celebració sessions fotogràfiques professorat.
 • Maquetació.
 • Control de qualitat.
 • Lliurament.

 

1. Licitació del “paquet orles” (oberta, no tenim proveïdor encara)

Alumni UPF és l’encarregat de licitar (concurs públic) les orles. El concurs té per resultat un proveïdor únic, un preu i un contingut del paquet orles tancat i igual per a tots els estudiants de la UPF. La licitació contempla la participació dels estudiants en mobilitat internacional. L’any passat les vam fer en dues modalitats: Bàsica només en digital i la Plus en digital i en paper i mantindrem l’oferta del paquet (orla clàssica, orleta i el retrat personalitzat amb diferents mides).

 

2. Comunicació als interessats

Alumni UPF és l’encarregat d’informar a través de la seva pàgina web a tots els estudiants interessats. També s’encarrega de difondre la informació pels canals UPF (web graduació, Campus Global, portal de l’estudiant, pantalles als campus) i amb les secretaries dels estudis.

→ En aquest moment es demana a delegats/des que ens ajudin a fer córrer la informació entre els companys (sigui per correu electrònic o per WhatsApp i així fer circular la informació a través dels vostres grups de classe).

 

3. Celebració sessions fotogràfiques estudiants

El proveïdor seleccionat per licitació és l’encarregat de fotografiar tots els estudiants que desitgin fer-se l’orla i de cobrar el preu acordat. Hi haurà la reserva anticipada de dia i hora per a la sessió fotogràfica, que tindrà lloc en un estudi fotogràfic proper als Campus. En el cas que l’empresa no disposi d’aquest estudi, les sessions fotogràfiques es duran a terme a cadascun dels tres campus.

 

4. Llista professorat

Els estudiants escullen els professors que participaran en l’orla i Alumni UPF és l’encarregat de centralitzar els llistats de professorat escollit per cada grau. En cap cas hi intervé en el seu contingut. Demanem un màxim de 19 professors + el degà o la degana.

→ En aquest moment es demana a delegats/des que organitzin un sistema de votacions i que retornin en format Excel un únic llistat consensuat per cada grau. Sobretot en els graus que tinguin més d’un grup, haurà de ser consensuat un llistat per estudi.

 

5. Celebració sessions fotogràfiques professorat

És Alumni UPF qui contacta amb el professorat escollit pels estudiants i qui els cita seguint instruccions del proveïdor perquè es vagin a fer la fotografia o perquè enviïn un retrat actual. Tot el professorat seleccionat és convidat a participar en l’orla. La seva participació és voluntària i, en alguns casos, no responen a les comunicacions. Davant d’aquesta circumstància, si es disposa d’una fotografia institucional (sovint antiga) es fa servir i, si no és el cas, finalment la persona no queda recollida en l’orla.

→ En aquest moment es pot demanar a delegats/des que facin un recordatori informal al professorat per tal que responguin a les comunicacions que reben per part d’Alumni UPF, encoratjant-los a seguir les instruccions rebudes.

 

6. Maquetació

El proveïdor només comença la maquetació de les orles quan s’han finalitzat totes les sessions fotogràfiques i s’ha tancat el procés d’enviament de fotos del professorat i dels estudiants en mobilitat internacional. Per aquest motiu, poden passar mesos des de la celebració de la sessió fotogràfica fins a la recepció de la teva orla.

 

7. Control de qualitat

Alumni UPF i el proveïdor fan una revisió exhaustiva de les orles maquetades abans de la seva producció. Cal recordar que les dades que l’estudiant dona al proveïdor en el moment de fer-se la fotografia són les que finalment consten en l’orla. És necessari, per tant, un control que només pot fer cada estudiant de manera individual.

 

8. Lliurament

El lliurament de les orles té lloc en forma i calendari segons l'acordat en la licitació. L’any passat es va oferir per primera vegada dues modalitats de lliurament a dos preus diferents per als estudiants que desitgen rebre l’orla en format electrònic i els que a més també volen rebre-la en format paper.

 

9. Apunts finals

 1. L’orla és voluntària. Pot semblar temptador fer-se una orla autopromoguda o paral·lela, però no comptarà amb la nostra supervisió. Tampoc es podrà fer ús de les fotografies del repositori de professorat. Molts professors surten a més d’una orla i que no estan disposats a fotografiar-se amb diferents proveïdors. 
 2. El resultat de tenir una orla on surten tots els companys i companyes implica participar-hi en bloc. Si no l’orla és el reflex parcial de la promoció.
 3. Estem obertes a escoltar idees i suggeriments de millora. Gràcies!