Back Adam, Vincent

Adam, Vincent

Vincent Adam
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Artificial Intelligence and Machine Learning