Actualment, la UPF compta amb un ampli catàleg de procediments i tràmits encaminats a simplificar els procediments electrònics i la tramitació no presencial: