Durant els dies 28 i 30 de juny i 10, 12 i 14 de juliol se celebraran els actes acadèmics de graduació del màsters oficials i doctorats de la UPF. 

28 de juny a les 19:00 hores hores

Acte Acadèmic de Graduació dels màsters i doctorat de Comunicació

Estudis participants:

 • Doctorat en Comunicació
 • Màster in Digital Culture and Emerging Media
 • Màster en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis 
 • Màster en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat
 • Màster en Recerca en Comunicació

Auditori del Campus del Poblenou

Mèdia:

30 de juny a les 18:00 hores hores

Acte Acadèmic de Graduació dels màsters de Dret

Estudis participants:

 • Màster en Criminologia i Execució Penal
 • Màster Avançat en Ciències Jurídiques
 • Master in European and Global Law

Auditori del Campus de la Ciutadella

Mèdia:

10 de juliol a les 18:00 hores

Acte Acadèmic de Graduació dels màsters de Medicina i Ciències de la Vida

Estudis participants:

 • Màster en Laboratori d'Anàlisis Clíniques 
 • Master in Biomedical Research
 • Màster en Indústria Farmacèutica i Biotecnologia
 • Master in Bioinformatics for Health Sciences

Auditori del PRBB

Lliçó de graduació

Mèdia:

12 de juliol a les 18:00 hores hores

Acte Acadèmic de Graduació dels màsters de Traducció i Ciències del Llenguatge

Estudis participants:

 • Màster en Estudis de Traducció
 • Màster en Lingüística Teòrica i Aplicada
 • Màster en Estudis del Discurs: Societat, Comunicació i Aprenentatge
 • Màster en Traducció entre Llengües Globals: Xinès - Espanyol

Auditori del Campus del Poblenou

Mèdia:

14 de juliol a les 12:00 hores

Acte Acadèmic de Graduació dels màsters de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Estudis participants:

 • Master in Sound and Music Technology
 • Master in Cognitive Systems and Interactive Media
 • Master in Intelligent Interactive Systmes
 • Master in Brain and Cognition
 • Master in Computational Biomedical Engineering

Auditori del Campus del Poblenou

Mèdia: