Pla d’ajuts per al suport a la qualitat i la innovació en l'aprenentatge i el coneixement. PlaCLIK 2020-2021

En el Consell de Govern de 8 de juliol del 2020, es va aprovar el pla d’ajuts de suport a la qualitat i a la innovació en l'aprenentatge i el coneixement. PlaCLIK 2020-2021

L’objecte de la convocatòria Placlik 2020-2021 va ser donar suport a la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge i promoure la recerca en la pràctica docent, en el marc del nou model educatiu que promou el projecte EDvolució.

Els ajuts van poder ser sol·licitats per tot el personal docent i investigador de la UPF que tingués prevista l'assignació de docència durant el curs 2020-2021. 

Les línies temàtiques que es van proposar a la convocatòria van ser:

 • Model híbrid en el disseny del pla docent
 • Interacció amb l’estudiant
 • Participació de l’estudiant
 • Avaluació dels aprenentatges
 • Creació de materials multimèdia d’aprenentatge
 • Treball en equip/col·laboratiu entre professors i entre estudiants
 • Interdisciplinarietat/transdisciplinarietat
 • Transferència social del coneixement
 • Es van rebre 22 sol·licituds i es van atorgar 19 ajuts PlaCLIK

4.30. CLIK. Projectes PlaCLIK atorgats per unitats de coordinació acadèmica. Curs 2020-2021

4.31. CLIK. Ajuts PlaCLIK atorgats per gènere. Curs 2020-2021
 

Pla d’ajuts per al suport a la qualitat i la innovació en l'aprenentatge i el coneixement. PlaCLIK 2021-2022

El Consell de Govern de 9 de juny del 2021 ha aprovat les bases del pla d’ajuts de suport a la qualitat i a la innovació en l'aprenentatge i el coneixement, PlaCLIK 2021-2022.

L’objecte de la convocatòria PlaCLIK 2021-2022 és donar suport a la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge, promoure la recerca en la pràctica docent i promoure projectes transversals com a UPF. 

La convocatòria d’enguany ha presentat quatre tipologies de projectes:

a) Projectes emmarcats en la Xarxa d’Innovació Educativa de la UPF:

La Xarxa d'Innovació Educativa té com a objectiu impulsar i implementar estratègies de millora educativa a la UPF que impliquin la interacció i la coordinació entre diverses UCA. Més informació a la web de la xarxa: www.upf.edu/web/edvolucio/xarxa-innovacio

Enguany es poden proposar projectes emmarcats en dues línies estratègiques de la Xarxa:

 • Aprenentatge basat en problemes (ABP) i objectius de desenvolupament sostenible (ODS): consolidació del projecte de la xarxa d’innovació iniciat al curs 2020-2021. Línia orientada a crear material educatiu sobre els ODS amb la metodologia ABP.
 • Treballs de fi de grau (TFG): millora en la visibilització i la difusió dels TFG individuals o grupals, i promoció d’intercanvis entre alumnat i alumni.

b) Projectes de recerca sobre la docència: projectes orientats a la investigació de pràctiques educatives per millorar la qualitat docent. Es prioritzen aquells projectes relacionats amb els eixos d’EDvolució.

c) Projectes col·lectius: projectes de caràcter col·laboratiu, que engloben diverses matèries o que depassen el marc de les assignatures per construir propostes de caràcter transversal o interuniversitari.

d) Projectes individuals: projectes d’un o més professors en una mateixa assignatura. S'entén com una categoria oberta a les necessitats i la millora de la docència, focalitzada en un context concret amb impacte en un grup específic de l’alumnat.

 

Avaluació de la convocatòria d’ajuts d’innovació docent del Tecnocampus Mataró

Durant el mes de juny, el CLIK ha format part de la Comissió d’Avaluació de la Convocatòria de Projectes d’Innovació Educativa 2021-2022 del Tecnocampus Mataró. L’objectiu d’aquesta comissió és aconseguir una valoració significativa, representativa i objectiva de cada un dels projectes que s’han presentat.

Les sol·licituds rebudes han estat de la modalitat B sobre Projectes d’innovació educativa proposats pel professorat. Són projectes que el professorat proposa (a títol individual o en equip) amb l’objectiu d’experimentar i investigar noves metodologies o eines que suposin una millora en la docència universitària.

El total de projectes valorats han estat 4 i s’ha fet a través d’una eina d’avaluació en format rúbrica.

HackLab

La Xarxa d’Innovació Educativa coordina el HackLab, un taller de cocreació d’idees que es va fundar inicialment a l’Escola Superior Politècnica (ESUP). El HackLab té l'objectiu d'esdevenir un espai per promoure, fomentar i facilitar l'autoaprenentatge, l'intercanvi de coneixements i d'idees i la col·laboració al voltant de temes com la tecnologia, la comunicació o les arts digitals. En aquesta línia, es pot trobar un espai físic HackLab a tots els campus, dins la Biblioteca/CRAI.

Un aspecte fonamental de les activitats del HackLab és el seu caràcter separat de les activitats de docència i d'investigació formals de la UPF. Pretén rescatar tot el talent que es genera a les aules i que no s’emmarca en una asignatura concreta, que no dona temps a desenvolupar-lo a classe o que no té relació amb el grau que l’estudiant està cursant.

Aquest curs, el projecte HackLab ha rebut 12 noves propostes a través de la crida d’idees oberta el novembre de 2020. A causa de la COVID-19, les terceres jornades i el premi s’han paralitzat fins que torni la normalitat als campus. El HackLab és un projecte de caràcter informal que es basa en les relacions entre els estudiants per desenvolupar les seves idees. Per aquesta raó, es va decidir no realitzar aquest any la convocatòria ni derivar-la a un format virtual, ja que perdria l’essència del format i els estudiants es troben en una situació complexa en els seus estudis reglats.  Tanmateix, es va apostar pel micromecenatge d’alguns projectes, per afavorir el seu desenvolupament, aprofitant els diners no invertits a la jornada.

Portal de Bones Pràctiques Docents ACUP

L’ACUP, amb la col·laboració de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, publica cada any un recull de bones pràctiques d’innovació docent de les vuit universitats públiques catalanes seleccionades segons els àmbits. A les deu ja publicades anteriorment, s'hi ha incorporat una nova pràctica docent de la UPF:

 • Diari de Barcelona

Xarxa RED-U

El CLIK forma part de la Junta Directiva de l’Associació RED-U (Red Estatal de Docencia Universitaria), un espai per difondre i intercanviar polítiques, experiències, metodologies i eines utilitzades per les universitats per avaluar i millorar la qualitat docent i l’aprenentatge universitari.

Durant el curs 2020-2021, la junta directiva ha continuat programant les reunions periòdiques i assemblees de socis en format virtual i també organitzant activitats en línia:

SemiREDU 2020: “No es cuestión de medios, sino de modelo: escenarios de reducción de la presencialidad en la docencia universitaria”. Organitzat els dies 18 i 25 de setembre del 2020, el seminari dona continuïtat a la trobada ENVIREDU2020, que es va realitzar el mes de juliol del 2020. Ha aplegat més de 100 professionals representant a 30 universitats, participant en el debat i en la presentació de ponències relacionades amb les següents dimensions del Marco de desarrollo académico docente (MDAD) que promou RED-U:

 • Retos y entornos de aprendizaje
 • Evaluación
 • Autorregulación
 • Interacción y cooperación

 

Congrés Internacional d'Innovació i Docència Universitària (CIDUI)

La UPF participa, juntament amb la resta d’universitats públiques catalanes, en els comitès científic, organitzador i executiu del Congrés Internacional d’Innovació i Docència Universitària (CIDUI), que es duu a terme cada dos anys.

Les circumstàncies especials de la pandemia van obligar a posposar la realització del Congrès previst el mes de juliol del 2020, als dies  29, 30 de juny, 1 i 2 de juliol de 2021 de juliol del 2021.

El CIDUI compta amb ponents destacats i la presentació de comunicacions de professors de la UPF en les diferents sessions: orals, monogràfiques i també organització de tallers. És destacable la presència d’inscrits d’arreu del món i que l’edició 2021 s’ha realitzat per primera vegada totalment en línia. 

Aula Global

Durant  aquest curs La Factoria, el Servei d’Informàtica i el CLIK han col·laborat per continuar millorant l’Aula Global. En aquest nou curs s’han consolidat els recursos creats anteriorment per donar suport informatiu i formatiu a professors i estudiants. La novetat d’aquest curs és la creació de dos formats nous interrelacionats: “la setmana de l’Aula Global” i “FAQtoria: preguntes freqüents”.

 “La setmana de l’Aula Global” és un format de formació àgil i focalitzat. Es basa en 5 webinars, repartits de dilluns a divendres, de durada de 30 minuts i amb inici a les 11 del matí. Cada webinar resolt les 4 preguntes més freqüents d’una eina específica de l’Aula Global. Aquestes preguntes, posteriorment, es converteixen en format vídeo i estan disponibles a la web de docència híbrida, a l’apartat de “FAQtoria: preguntes freqüents”: https://www.upf.edu/web/eines-tic-docencia/faq-aula-global

L’Aula Global ha estat imprescindible per poder continuar amb la docència i realitzar els exàmens amb normalitat durant el curs 2020-2021. Per tant, l’ús ha augmentat, així com la formació, l’aclariment de dubtes i assessoraments sobre l’ús dels recursos i activitats de la plataforma virtual d’aprenentatge de la UPF.

En paral·lel, també s’ha portat a terme una prova pilot, coordinada per la unitat UPF Inclusió, de l’eina Blackboard Ally per millorar l'accessibilitat als recursos docents de l’Aula Global per part dels estudiants amb necessitats educatives especials. Aquesta eina presenta diversos formats alternatius que els estudiants poden convertir de manera automàtica. Ally ha tingut una bona acollida i s’implementarà de manera completa per a totes les assignatures a partir del proper curs 2021-2022.

i-Week. Setmana de la Innovació Educativa

La i-Week Setmana de la Innovació Educativa són unes jornades en línia adreçades a tota la comunitat universitària i a totes les persones interessades en visibilitzar i promoure l’activitat docent, en les que volem compartir la visió dels experts i els projectes que el professorat de la UPF realitza dins i fora de l’aula; reflexionar sobre les darreres tendències en innovació educativa i mostrar alguns dels projectes més innovadors que s’estan fent a la Universitat. En aquesta primera edició es van dur a terme les següents sessions distribuïdes al llarg de la setmana:

Dilluns 12: Collaborative learning in blended environments

Albert Sangrà, Aaron Barth, Annoeska Cabo i Pierre Dillenbourg.

Dimarts 13: La Xarxa d’Innovació Educativa a la UPF. Projectes transformadors dins i fora de l'aula:

Aprenentatge basat en competències, una mirada al futur professional 

Metodologies emergents o noves maneres de fer docència 

Aprenentatge col·laboratiu dins i fora de l’aula

Dimecres 14: Virtualment presents

Fernando Trujillo, Linda Castañeda i Dionís Guzmán.

Dijous 15: Projectes transversals de la UPF:

 • Àrea Tallers i Residents Tallers. Jordi Balló i Teresa Roig
 • Diari de Barcelona. Roger Cassany
 • Minors. Mar Gil
 • Benestar Planetari. Lela Mélon
 • Eutopia. Aida Torres
 • Projectes d'internacionalització. Maria Isabel Valverde
 • Els ODS a l’aula amb metodologia ABP. Mar Carrió
 • Passaport UPF. Pablo Pareja
 • Clínica Jurídica. Maurici Pérez

Divendres 16: Presentació del marc educatiu EDvolució

Jaume Casals, Josep Lluís Martí, Manel Jiménez, Mònica Figueras, Cristina Gelpí,  Pilar Medina, Ester Oliveras, Pablo Pareja.

Algunes dades:

Gràfic 4.32. Inscripcions per dia (a través d'Eventum)

Gràfic 4.33. Assistència per dia (dades de Zoom)

 

Activitats i esdeveniments

Al llarg del curs 2020-2021, per les circumstàncies especials, la participació del CLIK en Congressos i jornades presencials ha estat molt reduïda, incrementant de tota manera la presència en activitats organitzades en un entorn digital.

Destaquem la participació en d’activitats de diferents formats organitzades per les següents entitats i institucions, durant el curs 2020-2021:

 •  BSM. Conferències i debats organitzats per la Barcelona School of Management
 •  FIESA. Cicle de webinars sobre l’escenari universitari post pandèmia.
 •  FUNDACIÓ JAUME BOFILL. Debats per transformar l’educació,
 • UOC. Docència no presencial d'emergència. Estratègies i recursos breus, amb enfocament pràctic i interactiu per a la situació d’emergència, aplicant les bases dels millors models d’ensenyament en línia.
 • UNIA. Webinars sobre Innovació docent.
 • CIDUI 2021.“Més enllà de les competències: nous reptes en la societat digital”. (Online). Dies 29, 30 de juny, 1 i 2 de juliol de 2021.

Coordinació de la Xarxa d’Innovació Educativa de la UPF 

La Xarxa d'Innovació Educativa és l’espai de coordinació entre els Responsables d’Innovació de les UCA, el vicerectorat per a projectes d’innovació, i el personal tècnic del CLIK. Té per objectiu impulsar i implementar estratègies de millora educativa a la UPF que impliquin la interacció i coordinació entre diverses UCA.

En la mateixa línia de cursos anteriors, els Responsables d’Innovació i el CLIK han treballat conjuntament en la millora de la docència i la innovació docent a la UPF. 

Durant el curs 2020-2021 han desenvolupat diversos projectes de manera conjunta:

 • Disseny del nou PlaCLIK 2021-2022
 • Implementació del projecte sobre Aprenentatge basat en problemes (ABP) i objectius de desenvolupament sostenible (ODS): coordinat per les professores Davinia Hernández-Leo i Mar Carrió,  l’objectiu general d’aquest projecte és dissenyar nous materials docents basats en l’ABP-ABPj per tal d'abordar els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a la docència universitària i generar una xarxa de professorat que treballi de manera col·laborativa amb aquesta finalitat. Han participat 22 professors i professores de totes les UCA.
 • Implementació del projecte Pentabilities: aplicació d’una eina per millorar l’aprenentatge de les competències transversals en estudiants. Prova pilot al màster universitari en formació del professorat d'educació secundària i batxillerat.
 • Posada en marxa d’un estudi transversals entre les 8 UCA sobre l’impacte de la COVID-19 a la docència de la UPF.
 • Organització de la taula rodona, dins de la i-Week,  titulada La Xarxa d’Innovació Educativa a la UPF. Projectes transformadors dins i fora de l'aula. Amb la participació d’ 11 projectes de la UPF.
 • Presentació de dues comunicacions al CIDUI 2020(+1) sobre TFG integrats i l’estudi sobre la millora de l’assistència a classe.