Patrocini i mecenatge (UPF). Evolució dels convenis


2016


2017


2018


2019


2020

Aportacions corporatives

32

42

47

38

30

Càtedres d'empresa

1

2

1

2

2

Contractes de patrocini publicitari

-

-

-

1

1

Contractes de donació 5 18 19 15 8
Total 38 62 67 56 41