Procedència Volums de monografies
Compra 2.507 (26,5%)
Donació 6.969 (73,5%)
Total 9.471 (100%)