Departament Dones Homes
Ciències Experimentals i de la Salut  153 167
Ciències Polítiques i Socials  58 71
Comunicació  59 95
Dret  87 117
Economia i Empresa  76 186
Humanitats  86 100
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions  77 214
Traducció i Ciències del Llenguatge  130 70
Total 726 1020