Localització Volums
Biblioteca/CRAI de la Ciutadella 372.000
Biblioteca/CRAI del Poblenou 89.000
Biblioteca del Campus Universitari Mar 18.000
Magatzems propis 43.000
GEPA (magatzem cooperatiu del CSUC) 78.000
Total 600.000