Sol·licitant Nombre de préstecs
Grau en Comunicació Audiovisual 3.199
Grau en Periodisme 6.721
Grau en Publicitat i Relacions Públiques 703
Grau en Traducció i Interpretació / Llengües Aplicades 4
Enginyeries de l'ESUP 618
Màsters i doctorats 65
Departament de Comunicació 350
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge 6
Departament de Tecnologies de la Informació i Comunicacions 175
Altres 325
Total 12.166