Tipologia de documents Nombre de documents sol·licitats
Còpies de publicacions en sèrie 2.363
Documents originals 390
Total 2.753