Documents UPF prestats a usuaris 
d'altres institucions del CSUC (*)    
Documents d'altres institucions del CSUC
prestats a usuaris UPF
2020 1.697 1.074

(*) Aquests préstecs estan inclosos en les dades de préstecs de documents.

El PUC va estar aturat per la Covid-19 entre el 14 de març i el 13 de setembre del 2020