Origen 2016 2017 2018  2019 2020

Administració autonòmica

6.566 8.452 12.108 10.696 11.195

Administració estatal

21.574 10.049 6.114 12.407 10.902

Administració europea

7.660 21.340 12.940 12.492 14.935

Empreses i institucions

4.980 6.054 9.521 7.033 5.903

Total

40.780 45.895 40.683 42.628 42.935

Imports en milers d'euros