Tipus de contracte 2016 2017 2018 2019 2020
 

N

k€

N k€ N k€ N k€ N k€

Ajut basal (subvenció)

18 1.062 15 533 8 496 7 600 4 235

Contractes de Formació

14 601 12 343 17 329 12 290 10 250

Contractes R+D

23 832 28 1.162 26 1.543 33 1.839 27 965

Prestacions de Serveis

72 1.297 75 1.144 65 1.235 75 902 66 1.098
Serveis Científico Tècnics 42 233 48 252 44 247 46 367 38 300

Total

169 4.025 178 3.434 160 3.850 173 3.998 145 2.848