Entitat 2016 2017 2018 2019 2020
Universitat Pompeu Fabra 40.780 45.895 40.683 42.628 42.935
Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI)     94   924
Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) - Institut de Salut Global (ISGlobal) 180 540 2.717 204 173
Centre de Regulació Genòmica (CRG) 695 850 1.274 411 498
Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) 173 570 598 489 91
Institut Mar d'Investigacions Mèdiques 2.276 3.798 1.471 393 1.955
Institut de Recerca Biomèdica       434  
Total 44.104 51.653 46.837 44.559 46.576

Imports en milers d'euros


* A partir del 2017 el CREAL està integrat a l'ISGlobal

Les dades de les entitats vinculades corresponen als IP de la UPF que desenvolupen activitat de recerca a través d'alguna entitat vinculada