Departaments Itinerari A
Itinerari B
Itinerari C Itinerari a mida TOTAL

Ciències Experimentals i de la Salut

2

1 0 3

Ciències Polítiques i Socials

1

1 0 2

Comunicació

3

2

0 5

Dret

6

1 0 7

Humanitats

3

1 0 4

Tecnologies de la Informació i Comunicació

1

1 0 2

Traducció

1

1 7 9

Economia i Empresa

0

10 0 10

Total 

17

18

7

42