Cursos Nombre de cursos programamts Nombre de cursos impartits Participants
Homes Dones Total
Formació Contínua 24 23 183 348 531
Webinars juliol 4 4 206 254 460
Formació a mida 9 9 33 72 105
Seguretat laboral 3 3 27 29 56
TOTAL: 40 39 449 703 1152