Tipus de curs Nombre de participants
Entitats del Grup UPF i externes   
Tecnocampus Mataró Maresme: Formació del PAS (anglès) 0
Tecnocampus Mataró Maresme: Formació PDI (anglès) 14
UPF Barcelona School of Management, nou pla de formació en anglès per al seu personal docent i administratiu 39
Universitat Politècnica de Catalunya 45
Subtotal 98
Programa de formació de professorat d’idiomes  
Ensenyament d’Espanyol com a Llengua Estrangera 26
Subtotal 26
Total 124