Tipus de curs Nombre de participants
Cursos Pla Avançat 47
Cursos específics 30
English for University Administrators  
English Maintenance 30
EFUA: UGAS Poblenou 0
Curs de manteniment 0
Frontline English 0
Català Nombre de participants
Taller de redacció d'informes 11
Millorem la nostra ortografia en català - NO OFERTAT 0
Pautes inicials per a una bona redacció - NO OFERTAT 0
Total   88