Català Nombre d'estudiants % variació respecte curs anterior
Oferta institucional UPF  
Cursos trimestrals (45 hores) 161 -32,35%
Catalan Landing Program 44 -79,44%
Cursos no presencials, Parla.cat 28 -17,65%
Curs de preparació del diploma de nivell de Suficiència (C1 MECR, 30 hores) 79 203,85%
Total oferta institucional 312 -39,06%
Oferta específica Idiomes UPF  
Curs de preparació del diploma de nivell Superior (C2 MECR, 100 hores) 188 347,62%
Total oferta específica Idiomes UPF 188 347,62%
Total cursos català 500 -9,75%