Cursos acadèmics 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20  2020/21
Nombre total d'usuaris 8.621 8.304 7.846 7.158 7.619
Creixement respecte al curs acadèmic anterior 32,8% -3,7% -5,5% -8,8% 6,4%
Cursos d'idiomes          
Nombre total d'estudiants 4.075 4.418 4.345 3.934 2.907
Creixement respecte al curs acadèmic anterior 2,8% 8,4% -1,7% -9,5% -26,1%
Proves de diagnosi i certificadores          
Nombre de candidats a proves de diagnosi i acreditació lingüístiques 4.546 3.886 3.501 3.224 4.712
Creixement respecte al curs acadèmic anterior 79,9% -14,5% -9,9% -7,9% 46,2%

* 4.867 dones (63,88%) i 2.752 homes (36,12%)