Tipus de formació Edicions Nombre d'estudiants
Màsters 28 514
Diplomes de postgrau 32 587
Cursos de postgrau 51 1.306
Total  111 2.407

Informació a juny 2021