Franja d'edat
Homes
Dones Total
Persones
Menys de 30 anys 15 30 45
Entre 30 i 39 anys 28 56 84
Entre 40 i 49 anys 81 145 226
Entre 50 i 59 anys 87 213 300
Més de 59 anys 27 38 65
Total 238 482 720