Places a concurs del personal d’administració i serveis. 2020-2021

  Funcionaris Laborals Total
Nombre de convocatòries

12

5

17

Nombre de places convocades a concurs

35

6

41

 
 

Places a concurs oposició del personal d'administració i serveis 2020-2021

  Funcionaris
Nombre de convocatòries 5
Nombre de places convocades a concurs oposició 43

 

Places a concurs de nou ingrés del personal d'administració i serveis 2020-2021

  Laborals
Nombre de convocatòries 1
Nombre de places convocades a concurs de nou ingrés 1