Departament Dones Homes Total
Ciències Experimentals i de la Salut 175 173 348
Ciències Polítiques i Socials 31 64 95
Comunicació 72 103 175
Dret 75 119 194
Economia i Empresa 67 187 254
Humanitats 67 77 144
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 76 180 256
Traducció i Ciències del Llenguatge 101 55 156
Total  664 958 1622