Temes Grau Postgrau Altres* PDI PAS Home Dona Totals Vies d'accés
                   
Alumni UPF 1 1         2 2 A.Síndic
Accés Biblioteca 1           1 1  
                   
Compulses 1           1 1 A.Síndic
Concursos         1   1 1 C.E. (1)
Contractació       2   1 1 2  
Convalidacions 1         1   1  
Convenis pràctiques   1         1 1  
Desacord resolució       1 1 1 1 2  
                   
Docència i Recerca                  
Centres 5     1   5 1 6 A.Síndic
Tutories 1         1   1 C.E. (4)
Departaments   2       1 1 2 Registre UPF (1)
Recerca       1     1 1 Telèfon (1)
BSM   4     1 3 2 5  
                   
Econòmic                  
Centres 1         1   1 A.Síndic
Centres adscrits 2 3       2 3 5 C.E. (2)
BSM   1         1 1  
                   
Exàmens-Avaluació                  
Avaluacions 5         5   5 A.Síndic
Avaluacions videovigilades 3         1 2 3 C.E. (3)
Revisions, recuperacions 3         2 1 3  
                   
Mobilitat Internacional 5           5 5 A.Síndic
                  C.E. (1)
                   
Llengua 3         3   3 A.Síndic
                   
Tracte                  
Maltractament   1       1   1 A.Síndic
Tracte/atenció rebuda 1   1 1   2 1 3 C.E. (3)
Mediació 1         1   1  
Discriminació   1         1 1  
                   
Matrícula                  
Canvi de grup 4         1 3 4 A.Síndic
                  C.E. (2)
                   
Residències 1         1   1 A.Síndic
                   
Sol·licitud d'informació 6 5   5   10 6 16 A.Síndic
                  C.E. (7)
                  Registre UPF (2)
                  Telèfon (2)
                   
Tesis   3       2 1 3 A.Síndic
                  C.E. (2)
                   
Títols 23 2       9 16 25 A.Síndic
                  C.E. (2)
TOTALS 68 24 1 11 3 54 53 107  

* Altres: 

Estudiants Idiomes UPF