Departaments Concedides Denegades Sol·licitades Dona Home
Economia i Empresa 2 3 5 1 4
Dret 2 9 11 7 4
Comunicació 2 4 6 3 3
Traducció i Ciències del Llenguatge 1 4 5 4 1
Humanitats 1 5 6 5 1
Ciències Experimentals i de la Salut 1 2 3 2 1
Ciències Polítiques i Socials 1 4 5 0 5
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 1 3 4 2 2
Sol·licituds no adscrites a cap Departament 0 8 8 5 3
Total 11 42 53 29 24