Concepte

Import

Formació interna: 43.694,50

Fons AFEDAP (Acord per a la Formació Contínua dels Empleats de les AAPP): 59.361,12

103.055,62€

 

Formació externa

7.388,20€

Total 110.443,82€