Branca / Modalitat* A B C
Arts i Humanitats      
Ciències de la Salut      
Ciències Socials i Jurídiques 1 3  
Enginyeria i Arquitectura      
Total 1 3  
Nota:
Les dades corresponen a noves sol·licituds
Modalitat A: Primera titulació.
Modalitat B: Titulacions univesitàries següents, relacionades amb el lloc de treball.
Modalitat C: Titulacions universitàries següents, sense relació directa amb el lloc de treball.