Descripció Formació Interna Formació Externa Total
Anàlisi de dades i avaluació - 1 1
Análisi i solució de problemes 2 - 2
Comunicació interpersonal efectiva 3 - 3
Direcció de l'equip 4 1 5
Docència 1 4 5
Económic 3 1 4
Flexibilitat i gestió del canvi 1 - 1
Gestió documental 2 2 4
Gestió emocional 12 - 12
Innovació i creativitat 1 - 1
Jurídic 12 4 16
Lideratge i influència 3 - 3
Llengua anglesa 11 3 14
Llengua catalana 4 5 9
Organització del treball i del temps 6 - 6
Proactivitat, iniciativa i autonomia 1 - 1
Promoció, comunicació i informació 5 1 6
Responsabilitat social 12 1 13
Seguretat i salut laboral 35 8 43
Tecnologia de la informació i la comunicació 23 18 41
Treball en equip i cooperació 2 - 2
Total 143 49 192