Competència/Àmbit funcional Accions Participants Dones Homes Hores programades Valoració mitjana de satisfacció*
Anàlisi de dades i avaluació 1 1   1 14 -
Anàlisi i solució de problemes 2 24 14 10 11,5 5,7
Comunicació interpersonal efectiva 3 33 7   32 5,3
Direcció de l'equip 5 69 40 29 57,5 -
Docència 5 10 9 1 51

5,5

Econòmic 4 55 46 9 54 -
Flexibilitat i gestió del canvi 1 11 10 1 15 5

Gestió documental

4

34

30 4

31

5,1
Gestió emocional

12

338

287 51 124

5,2

Innovació i creativitat 1 12 12   10 5,5
Jurídic

16

299

257 42 94,5

5

Lideratge i influència

3

51

36 15

28

5,4

Llengua anglesa

14

164

124 40

474

-

Llengua catalana

9

82

73 9

184,5

4,4
Organització del treball i del temps

6

74

55 19

46,5

5,2

Proactivitat, iniciativa i autonomia 1 7 6 1 4,5 5
Promoció, comunicació i informació

6

56

48 8

28

5

Responsabilitat social

13

254

172 82 67

5,3

Seguretat i salut laboral

43 415 259 156

97,5

4,5

Tecnologia de la informació i la comunicació

41

370

267 103 337

4,7

Treball en equip i cooperació

2

18 11 7

24

5,6

Total 192 2.377 1.789 588 1.785,5 5.1

Notes:

 * Valoració mitjana de satisfacció sobre 6. Les caselles sense dades són les que no tenim dades de valoració.